page view image

Simply Quartet på Opus16

Arrangementsinformasjon
event image

Simply Quartet med den norske cellisten Ivan Valentin Hollup Roald spiller sin første store konsert i Bergen. Og at det er den første, ja, det må selvsagt markeres! 

Første verk på programmet er komponert av selveste kammermusikkens far, Joseph Haydn. Det er den første kvartetten i opus 77 som skal spilles, men selv om det er opusets første verk, er kvartetten faktisk en av komponistens siste. Opuset ble gitt ut noen måneder før Beethoven skrev sitt opus 18, og begge var dedisert til prins Joseph Franz von Lobkowicz. Haydns opus 77 skulle egentlig bestå av seks kvartetter, men da det ble gitt ut var det kun to. Hvorfor han kuttet ned opuset til kun en tredjedel av de påtenkte kvartettene er ikke godt å vite, kan det hende at han ble satt ut av storheten i Beethovens?

Det vi i alle fall vet, er at godt og vel hundre år etter opus 77 og nøyaktig hundre år før inneværende år, kom komponisten György Ligeti til verden. Og på denne konserten er det selvsagt hans første strykekvartett, «Metamorphoses Nocturnes», som spilles! Som første ord i undertittelen hinter til, er kvartetten i variasjonsform. Det er imidlertid ikke et tema det varieres over – snarere et musikalsk konsept, som Ligeti selv har sagt det. Musikken er fra en tidlig fase i komponistens utvikling, og har i motsetning til hans senere verker distinkte melodiske, rytmiske og harmoniske mønstre. Fremdeles i arven etter Bartók, men samtidig klart personlig fra Ligeti.

Ikke lange tiden etter Robert Schumann giftet seg med Clara, la de to ut på en av hennes turneer. I frustrasjon over at Robert mente han ikke fikk den respekten han fortjente på reisen, avbrøt han tidlig og dro hjem til Leipzig og trøstet seg med kontrapunktøvelser. I ettertid kan vi være lykkelige over Roberts noe uvanlige strategi for å håndtere vanskelige følelser, for øvelsene bar frukter i hans følgende «kammermusikkår» og første strykekvartett, nettopp opus 41, nr. 1.

PROGRAM
Joseph Haydn: Strykekvartett op. 77, nr. 1
György Ligeti: Strykekvartett nr. 1 “Metamorphoses Nocturnes”
Robert Schumann: Strykekvartett op. 41, nr. 1

musikk music kammermusikk chambermusic stringquartet strykekvart strykekvartett stryke strykeinstrumenter fiolin violin klassisk classical

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyst konsert.